“Fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”
Heydər Əliyev
azerbaycanli.org
Milli eyniyyətdən qlobal dünyaya pəncərə
13 Noyabr 2019
[ 22:12 ] Yeni Baş nazir və hökumət üzvləri təyin edildi ... ...
az | ru | en

Biblioqrafiya

Elektron mənbələr

A+ | A-

Kitablar (PDF):

 

Azərbaycanda multikulturalizm: biblioqrafiya (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində). – Bakı, Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2016. 504 s.

 

Heydər Əliyev siyasəti: Tolerantlıq (çıxışlar, nitqlər, görüşlər, təbriklər). – Bakı, "Elm və Təhsil". 2015. 504 s.

 

Milli azlıqların hüquqları haqqında beynəlxalq aktlar toplusu (Sənədlərdən çıxarışlar). Bakı, “Nurlan”, 2005, 130 s.

 

Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları. I kitab. Ваkı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi. – Bakı, "Мütərcim”, 2016.

 

Multikulturalizmə giriş (Hacıyev A.N., Cəfərova E.H., Məmmədov İ.M). Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. – Bakı: Mütərcim, 2018. – 372 s.

 

İbrahim Ağayev. Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər. – Bakı, «MBM», 2006, 180 s.

 

Niyaz Niftiyev. Azərbaycanda birgəyaşayış və multikulturalizm. – Bakı, 2015. 408 s.

 

Bir xalçanın rəngləriyik (Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu). – Bakı, “Avropa” nəşriyyatı, 2007. 352 s.

 

Şirinbəy Hacıəli. Şimal-Qərbi Azərbaycan: İngiloylar. – Bakı, “Təhsil”, 2007, 280 s. 

 

Paşayeva Məhəbbət. Azərbaycanın qədim diyarı Xınalıq. – Bakı, Azərnəşr, 2006, 60 s. 

 

Əliyev Məhəmməd. Azərbaycan tatları. – Bakı, “MBM” nəşriyyatı, 2006, 260 s.

 

 

baxılıb: 3849 dəfə

FOTO

    Siz bu yazıya rəy bildirə bilərsiniz.

    "rəy bildir" düyməsini tıklamadan öncə
    şəkildəki işarələri daxil edin

    DİGƏR XƏBƏRLƏR