ANA SƏHİFƏ | LAYİHƏ HAQQINDA | SAYT HAQQINDA | EFFEKTİV TƏŞƏBBÜSLƏR MƏRKƏZİ | TƏDBİRLƏR | LINKLƏR | ƏLAQƏ

-AZ -RU -EN
Axtarış


Əlaqə

(99412) 497 74 31
(99412) 497 74 32

 

 

 Azərbaycan dünyada > Beynəlxalq təşkilatlar

Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu

beynəlxalq konvensiya və müqavilələr

 

1992

Mülki Aviasiya haqqında Beynəlxalq Konvensiya, (7 dekabr 1944-cü il Çikaqo)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 204 saylı 14 iyul 1992-ci il tarixli Qərarı)

Konsul əlaqələri haqqında Vyana Konvensiyası, (24 aprel 1963-cü il)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 224 saylı 21 iyul 1992-ci il tarixli Qərarı)

BMT-nin Müstəsna və Diplomatik hüquqları haqqında Konvensiyası, (13 fevral 1946-cı il)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 225 saylı 21 iyul 1992-ci il tarixli Qərarı)

İqtisadi, Sosial və Mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq pakt, (19 dekabr 1966-cı il Nyu-York)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 226 saylı 21 iyul 1992-ci il tarixli Qərarı)

Mülki və Siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, (19 dekabr 1966-cı il Nyu-York)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 227 saylı 21 iyul 1992-ci il tarixli Qərarı)

Diplomatik əlaqələr haqqında Vyana Konvensiyası, (18 aprel 1961-ci il)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 228 saylı 21 iyul 1992-ci il tarixli Qərarı)

BMT-nin Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyası, (20 noyabr 1989-cu il)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 236 saylı 21 iyul 1992-ci il tarixli Qərarı)

Nüvə silahlarının yayılmaması haqqında Saziş, (Moskva, Vaşinqton və Londonda qəbul edilmiş 1 iyun 1968-ci il)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 254 saylı 4 avqust 1992-ci il tarixli Qərarı)

BMT-nin Qadınların siyasi hüquqları haqqında Konvensiyası, (20 dekabr 1952-ci il)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 255 saylı 4 avqust 1992-ci il tarixli Qərarı)

BMT-nin narkotik və proxotrop maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizə haqqında Konvensiyası, (20 dekabr 1988-ci il Vyana)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 356 saylı 28 oktyabr 1992-ci il tarixli Qərarı)

BMT-nin qaçqınların statusu ilə bağlı Konvensiya və Protokolu, (28 iyul 1951 və 18 noyabr 1966-cı il)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 402 saylı 18 noyabr 1992-ci il tarixli Qərarı)

Dövlət qulluqçularının məşğulluq şəraitinin yaradılması və prosedurana dair BƏT Konvensiyası

 

1993

Ödənilən təhsil məzuniyyətləri haqqında BƏT (Beynəlxalq Əmək Təşkilatı) Konvensiyası
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 467 saylı 27 yanvar 1993-ci il tarixli Qərarı)

İnkişaf edən dövlətlərdə xüsusi hesablamalarla minimum əmək haqqının müəyyən olunması haqqında BƏT Konvensiyası
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 468 saylı 27 yanvar 1993-ci il tarixli Qərarı)

Dövlət qulluqçularının məşğulluq şəraitinin yaradılması və prosedur haqqında BƏT Konvensiyası
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 469 saylı 27 yanvar 1993-ci il tarixli Qərarı)

Məşğulluq xidmətinin təşkili haqqında BƏT Konvensiyası - (No. 470 27 yanvar 1993)

 

1994

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Ödənişli məzuniyyətlər haqqında Konvensiyası (1970-ci ildə yenidən işlənmiş)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 856 saylı 19 iyul 1994-cü il tarixli Qərarı)

1995

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası (9 may 1992-ci il)
(təsdiq etmə haqqında AR Milli Məclisinin 948 saylı 10 yanvar 1995-ci il tarixli Qərarı)

Qara Dəniz Regionu ölkələrinin Mədəniyyət, Təhsil, Elm və İnformasiya Sahəsində Əməkdaşlığı haqqında Konvensiya (6 mart 1993-cü il )
(təsdiq etmə haqqında AR Milli Məclisinin 986 saylı 9 mart 1995-il tarixli Qərarı)

Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı haqqında Konvensiya (9 fevral 1948, Cenevrə )
(təsdiq etmə haqqında AR Milli Məclisinin 1032 saylı 19 aprel 1995)

Avroasiya Patent Konvensiyası (9 sentyabr 1994-cü il)
(təsdiq etmə haqqında AR Milli Məclisinin 1032 saylı 2 may 1995-ci il tarixli Qərarı)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında Konvensiyası (18 dekabr 1979-cu il)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 1074 saylı 30 iyun 1995-ci il tarixli Qərarı)

Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi haqqında Konvensiya (20 mart 1883-cü il); Patent kooperasiyası haqqında Müqavilə (19 iyun 1970-ci il); Nişanların beynəlxalq qeydiyyatı haqqında Saziş (14 aprel 1891-ci il); İntellektual Mülkiyyətin Ümumdünya Təşkilatını təsis edən Konvensiya (14 iyul 1967-ci il)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 1109 saylı 14 sentyabr 1995-ci il tarixli Qərarı)

 

1996

BYD Kitabçası tətbiq edilməklə beynəlxalq yük daşımaları haqqında gömrük Konvensiyası (14 noyabr 1975-ci il)
(təsdiq etmə haqqında AR-ın 33-IQ saylı 12 mart 1996-cı il tarixli Qanunu)

İrqi ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Beynəlxalq Konvensiya (21 dekabr 1965-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 95-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Aparteid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında Konvensiya (30 noyabr 1973-cü il)
(qoşulma haqqında AR-ın 96-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Genosid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında Konvensiya (9 dekabr 1948-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 97-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Hərbi cinayətlərə və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətinin tətbiq edilməməsi haqqında Konvensiya (26 noyabr 1968-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 98-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Köləlik haqqında Konvensiya (25 sentyabr 1926-cı il)
(qoşulma haqqında AR-ın 99-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Köləlik haqqında Konvensiyaya dəyişikliklər edilməsi haqqında Protokol (23 oktyabr 1953-cü il)
(qoşulma haqqında AR-ın 100-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Köləliyin, qul ticarətinin və köləliyə oxşar institutların və adətlərin ləğv olunması haqqında Əlavə Konvensiya (30 aprel 1950-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 101-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

İnsanlarla ticarətə və üçüncü şəxslər tərəfindən fahişəliyin istismarına qarşı mübarizə haqqında Konvensiya (2 dekabr 1949-cu il)
(qoşulma haqqında AR-ın 102-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinə qarşı Konvensiya (10 dekabr 1984-cü il)
(qoşulma haqqında AR-ın 103-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərdə olan qadının vətəndaşlığı haqqında Konvensiyası (29 yanvar 1957-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 104-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Vətəndaşsızlığın ixtisar edilməsi haqqında Konvensiyası (30 avqust 1961-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 105-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Apatridlərin statusu haqqında Konvensiyası (28 sentyabr 1954-cü il)
(qoşulma haqqında AR-ın 106-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Nikaha daxil olmağa razılıq, minimal nikah yaşı və nikahların qeydə alınması Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Konvensiyası (7 noyabr 1962-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 107-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Xarici ticarət arbitrajı haqqında Avropa Konvensiyası (21 aprel 1961-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 108-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Beynəlxalq avtomagistrallar haqqında Avropa Sazişi (15 noyabr 1975-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 109-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri heyətinin işinə dair Avropa Sazişi (1 iyul 1970-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 110-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Digər ölkə ərazisinə müvəqqəti gələn şəxslərə tibbi xidmət göstərilməsi haqqında Avropa Sazişi (17 oktyabr 1980-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 111-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Ozon qatını dağıdan maddələr üzrə Monreal Protokolu (16 sentyabr 1987-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 112-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Avropa Regionu Dövlətlərində təhsil kurslarımın, ali təhsil haqqında diplomatların və elmi dərəcələrin tanınması haqqında UNESCO-nun Konvensiyası ( 21 dekabr 1979-cu il, Paris )
(qoşulma haqqında AR-ın 143-IQ saylı 16 iyul 1996-cı il tarixli Qanunu)

Asiya və Sakit Okean dövlətlərində təhsil kurslarının və ali təhsil haqqında YUNESKO-nun regional Konvensiyası (16 dekabr 1983-cü il, Banqkok)
(qoşulma haqqında AR-ın 142-IQ saylı 16 iyul 1996-cı il tarixli Qanunu)

Müəlliflik hüququ haqqında Ümumdünya Konvensiyası (27 may 1973-cü il)

Ətraflı bax:

 Baku

World time
Xəbərlər

Azerbaycanli.org yeni dizaynda görüşünüzə gəlir [2014-04-11]


ətraflı

Xalqların öz müqəddəratını təyinetmə prinsipi işğalçılara şamil edilmir [2014-04-11]

ətraflı

Əlaqələrimizə zərər vuracaq hər hansı addıma imkan verməyəcəyik [2014-04-05]

Türkiyə baş naziri növbəti seçkidə qələbədən sonra ilk səfərini Azərbaycana edib


ətraflı

Türkiyədə hakim partiyanın növbəti zəfəri [2014-03-31]

Bələdiyyə seçkilərində qələbədən sonra baş nazir Ərdoğan prezidentlik yarışına hazırlaşa bilər


ətraflı

AŞPA komitəsində miqrasiya və qaçqınlar problemi müzakirə edilib [2014-03-16]

Deputat Rövşən Rzayevin azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı təklifi qəbul olunub


ətraflı

Reyqanın gündəliyindəki Qarabağ qeydləri [2014-03-08]

ABŞ rəsmi dairələri Qarabağ münaqişəsindən nə vaxt və necə xəbər tutub? Araşdırma


ətraflı

İsraildə bir il davam etmiş “Xocalıya ədalət” sərgisinə yekun vurulub [2014-03-03]

10 şəhərdə nümayiş olunan sərginin “Rəy kitabı” Milli Məclisin deputatı Fuad Muradova təqdim edilib


ətraflı

“Dünya Xocalıda nə baş verdiyi barədə düşünməlidir” [2014-02-27]

ətraflı

“O torpaqlarda onlar bizimlə birgə yaşayacaqlar” [2014-02-26]

Millət vəkili Dağlıq Qarabağın erməni icması ilə dialoq haqqında” - VİDEO


ətraflı

Xocalı həqiqətləri dünyanın gözündə [2014-02-24]

ətraflı

Digər xəbərlər

Site by Premium AD, 2009