“Fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”

Heydər Əliyev
11.01.2014, 21:53
10106

Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq konvensiya və müqavilələr

1992

Mülki Aviasiya haqqında Beynəlxalq Konvensiya, (7 dekabr 1944-cü il Çikaqo)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 204 saylı 14 iyul 1992-ci il tarixli Qərarı)

Konsul əlaqələri haqqında Vyana Konvensiyası, (24 aprel 1963-cü il)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 224 saylı 21 iyul 1992-ci il tarixli Qərarı)

BMT-nin Müstəsna və Diplomatik hüquqları haqqında Konvensiyası, (13 fevral 1946-cı il)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 225 saylı 21 iyul 1992-ci il tarixli Qərarı)

İqtisadi, Sosial və Mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq pakt, (19 dekabr 1966-cı il Nyu-York)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 226 saylı 21 iyul 1992-ci il tarixli Qərarı)

Mülki və Siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, (19 dekabr 1966-cı il Nyu-York)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 227 saylı 21 iyul 1992-ci il tarixli Qərarı)

Diplomatik əlaqələr haqqında Vyana Konvensiyası, (18 aprel 1961-ci il)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 228 saylı 21 iyul 1992-ci il tarixli Qərarı)

BMT-nin Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyası, (20 noyabr 1989-cu il)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 236 saylı 21 iyul 1992-ci il tarixli Qərarı)

Nüvə silahlarının yayılmaması haqqında Saziş, (Moskva, Vaşinqton və Londonda qəbul edilmiş 1 iyun 1968-ci il)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 254 saylı 4 avqust 1992-ci il tarixli Qərarı)

BMT-nin Qadınların siyasi hüquqları haqqında Konvensiyası, (20 dekabr 1952-ci il)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 255 saylı 4 avqust 1992-ci il tarixli Qərarı)

BMT-nin narkotik və proxotrop maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizə haqqında Konvensiyası, (20 dekabr 1988-ci il Vyana)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 356 saylı 28 oktyabr 1992-ci il tarixli Qərarı)

BMT-nin qaçqınların statusu ilə bağlı Konvensiya və Protokolu, (28 iyul 1951 və 18 noyabr 1966-cı il)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 402 saylı 18 noyabr 1992-ci il tarixli Qərarı)

Dövlət qulluqçularının məşğulluq şəraitinin yaradılması və prosedurana dair BƏT Konvensiyası

 

1993

Ödənilən təhsil məzuniyyətləri haqqında BƏT (Beynəlxalq Əmək Təşkilatı) Konvensiyası
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 467 saylı 27 yanvar 1993-ci il tarixli Qərarı)

İnkişaf edən dövlətlərdə xüsusi hesablamalarla minimum əmək haqqının müəyyən olunması haqqında BƏT Konvensiyası
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 468 saylı 27 yanvar 1993-ci il tarixli Qərarı)

Dövlət qulluqçularının məşğulluq şəraitinin yaradılması və prosedur haqqında BƏT Konvensiyası
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 469 saylı 27 yanvar 1993-ci il tarixli Qərarı)

Məşğulluq xidmətinin təşkili haqqında BƏT Konvensiyası - (No. 470 27 yanvar 1993)

 

1994

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Ödənişli məzuniyyətlər haqqında Konvensiyası (1970-ci ildə yenidən işlənmiş)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 856 saylı 19 iyul 1994-cü il tarixli Qərarı)

1995

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası (9 may 1992-ci il)
(təsdiq etmə haqqında AR Milli Məclisinin 948 saylı 10 yanvar 1995-ci il tarixli Qərarı)

Qara Dəniz Regionu ölkələrinin Mədəniyyət, Təhsil, Elm və İnformasiya Sahəsində Əməkdaşlığı haqqında Konvensiya (6 mart 1993-cü il )
(təsdiq etmə haqqında AR Milli Məclisinin 986 saylı 9 mart 1995-il tarixli Qərarı)

Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı haqqında Konvensiya (9 fevral 1948, Cenevrə )
(təsdiq etmə haqqında AR Milli Məclisinin 1032 saylı 19 aprel 1995)

Avroasiya Patent Konvensiyası (9 sentyabr 1994-cü il)
(təsdiq etmə haqqında AR Milli Məclisinin 1032 saylı 2 may 1995-ci il tarixli Qərarı)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında Konvensiyası (18 dekabr 1979-cu il)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 1074 saylı 30 iyun 1995-ci il tarixli Qərarı)

Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi haqqında Konvensiya (20 mart 1883-cü il); Patent kooperasiyası haqqında Müqavilə (19 iyun 1970-ci il); Nişanların beynəlxalq qeydiyyatı haqqında Saziş (14 aprel 1891-ci il); İntellektual Mülkiyyətin Ümumdünya Təşkilatını təsis edən Konvensiya (14 iyul 1967-ci il)
(qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 1109 saylı 14 sentyabr 1995-ci il tarixli Qərarı)

 

1996

BYD Kitabçası tətbiq edilməklə beynəlxalq yük daşımaları haqqında gömrük Konvensiyası (14 noyabr 1975-ci il)
(təsdiq etmə haqqında AR-ın 33-IQ saylı 12 mart 1996-cı il tarixli Qanunu)

İrqi ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Beynəlxalq Konvensiya (21 dekabr 1965-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 95-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Aparteid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında Konvensiya (30 noyabr 1973-cü il)
(qoşulma haqqında AR-ın 96-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Genosid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında Konvensiya (9 dekabr 1948-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 97-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Hərbi cinayətlərə və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətinin tətbiq edilməməsi haqqında Konvensiya (26 noyabr 1968-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 98-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Köləlik haqqında Konvensiya (25 sentyabr 1926-cı il)
(qoşulma haqqında AR-ın 99-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Köləlik haqqında Konvensiyaya dəyişikliklər edilməsi haqqında Protokol (23 oktyabr 1953-cü il)
(qoşulma haqqında AR-ın 100-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Köləliyin, qul ticarətinin və köləliyə oxşar institutların və adətlərin ləğv olunması haqqında Əlavə Konvensiya (30 aprel 1950-ci il)

(qoşulma haqqında AR-ın 101-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

İnsanlarla ticarətə və üçüncü şəxslər tərəfindən fahişəliyin istismarına qarşı mübarizə haqqında Konvensiya (2 dekabr 1949-cu il)
(qoşulma haqqında AR-ın 102-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinə qarşı Konvensiya (10 dekabr 1984-cü il)
(qoşulma haqqında AR-ın 103-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərdə olan qadının vətəndaşlığı haqqında Konvensiyası (29 yanvar 1957-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 104-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Vətəndaşsızlığın ixtisar edilməsi haqqında Konvensiyası (30 avqust 1961-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 105-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Apatridlərin statusu haqqında Konvensiyası (28 sentyabr 1954-cü il)
(qoşulma haqqında AR-ın 106-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Nikaha daxil olmağa razılıq, minimal nikah yaşı və nikahların qeydə alınması Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Konvensiyası (7 noyabr 1962-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 107-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Xarici ticarət arbitrajı haqqında Avropa Konvensiyası (21 aprel 1961-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 108-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Beynəlxalq avtomagistrallar haqqında Avropa Sazişi (15 noyabr 1975-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 109-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri heyətinin işinə dair Avropa Sazişi (1 iyul 1970-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 110-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Digər ölkə ərazisinə müvəqqəti gələn şəxslərə tibbi xidmət göstərilməsi haqqında Avropa Sazişi (17 oktyabr 1980-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 111-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Ozon qatını dağıdan maddələr üzrə Monreal Protokolu (16 sentyabr 1987-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 112-IQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)

Avropa Regionu Dövlətlərində təhsil kurslarımın, ali təhsil haqqında diplomatların və elmi dərəcələrin tanınması haqqında UNESCO-nun Konvensiyası ( 21 dekabr 1979-cu il, Paris )
(qoşulma haqqında AR-ın 143-IQ saylı 16 iyul 1996-cı il tarixli Qanunu)

Asiya və Sakit Okean dövlətlərində təhsil kurslarının və ali təhsil haqqında YUNESKO-nun regional Konvensiyası (16 dekabr 1983-cü il, Banqkok)
(qoşulma haqqında AR-ın 142-IQ saylı 16 iyul 1996-cı il tarixli Qanunu)

Müəlliflik hüququ haqqında Ümumdünya Konvensiyası (27 may 1973-cü il)

1997

Gəmilərdən çirkləndirmənin qarşısının alınmasına dair Beynəlxalq Konvensiya (29 dekabr 1972-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 274-IQ saylı 22 aprel 1997-ci il tarixli Qanunu)

Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiya (1 noyabr 1974-cü il)
(qoşulma haqqında AR-ın 275-IQ saylı 22 aprel 1997-ci il tarixli Qanunu)

Dənizdə gəmilərin toqquşmasının qarşısının alınmasına dair beynəlxalq qaydalar haqqında Konvensiya (20 oktyabr 1972-ci il) (qoşulma haqqında AR-ın 273-IQ saylı 22 aprel 1997-ci il tarixli Qanunu)

Gəmilərin ölçülməsinə dair Beynəlxalq Konvensiya (23 iyun 1969-cu il)
(qoşulma haqqında AR-ın 271-IQ saylı 22 aprel 1997-ci il tarixli Qanunu)

Yük nişanlaması haqqında Beynəlxalq Konvensiya (5 aprel 1966-cı il)
(qoşulma haqqında AR-ın 272-IQ saylı 22 aprel 1997-ci il tarixli Qanunu)

Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair Beynəlxalq Konvensiya (1 dekabr 1978-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 276-IQ saylı 22 aprel 1997-ci il tarixli Qanunu)

Avropada adi silahlı qüvvələr haqqında Müqavilənin iştirakçısı olan dövlətlər arasında 1996-cı il mayın 31-də razılaşdırılmış Sənəd
(qoşulma haqqında AR-ın 295-IQ saylı 16 may 1997-ci il tarixli Qanunu)

Energetika Xartiyasının Müqaviləsi, Energetika Xartiyası Müqaviləsinə Əlavələr, Energetika Səmərəliliyi və Müvafiq Ekoloji Baxışlar məsələsi üzrə Protokol (17 dekabr 1994-cü il)
(təsdiq etmə haqqında AR-ın 299-IQ saylı 6 iyun 1997-ci il tarixli Qanunu)

Mədəniyyət sərvətlərinin qanunsuz olaraq gətirilməsinin, çıxarılmasının və onların üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsinin qadağan edilməsinə və qarşısının alınmasına yönəldilmiş tədbirlər haqqında Konvensiya (14 noyabr 1970-ci il)
(təsdiq etmə haqqında AR-ın 371-IQ saylı 30 sentyabr 1997-ci il tarixli Qanunu)

Muzdluların cəlb edilməsinə, onlardan istifadə olunmasına, onların maliyyələşdirilməsinə və təliminə qarşı mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya (4 dekabr 1970-ci il)
(təsdiq etmə haqqında AR-ın 366-IQ saylı 30 sentyabr 1997-ci il tarixli Qanunu)

Avropa regionunda ali təhsil sahəsində ixtisasların tanınması haqqında Konvensiya (11 aprel 1997-ci il)
(təsdiq etmə haqqında AR-ın 367-IQ saylı 30 sentyabr 1997-ci il tarixli Qanunu)

 

1998

Ciddi quraqlıq və /və yaxud səhralaşma baş verən ölkələrdə, xüsusilə də Afrikada səhralaşma ilə mübarizə üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Konvensiyası (17 iyun 1994-cü il)
(qoşulma haqqında AR-ın 487-IQ saylı 24 aprel 1998-ci il tarixli Qanunu)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotik vasitələr haqqında Vahid Konvensiyası (30 mart 1961)
(qoşulma haqqında AR-ın 550-IQ saylı 1 dekabr 1998-ci il tarixli Qanunu)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nüvə sınaqlarının hərtərəfli qadağan edilməsi haqqında Müqavilə və onun əlavələri, Nüvə sınaqlarının hərtərəfli qadağan edilməsi haqqında Müqaviləyə dair Protokol və onun əlavələri (28 iyul 1997-ci il)
(təsdiq etmə haqqında AR-ın 551-IQ saylı 1 dekabr 1998-ci il tarixli Qanunu)

 

1999

Arxeoloji irsin qorunması haqqında Avropa Konvensiyası (16 yanvar 1992-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 712-IQ saylı 20 oktyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Xarici hava gəmilərinin yer səthindəki üçüncü şəxslərə vurduğu zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında Konvensiya (7 oktyabr 1952-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 738-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün Konvensiyanın dəyişdirilməsi haqqında 4 saylı Monreal Protokolu (25 sentyabr 1975-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 753-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Hava gəmiləri üzərində hüquqların beynəlxalq miqyasda tanınması haqqında Konvensiya (19 iyun 1948-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 742-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında Konvensiyanın dəyişdirilməsinə aid Protokol (30 sentyabr 1977-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 754-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəldilən qanunsuz hərəkətlər əleyhinə mübarizə haqqında Konvensiyanı tamamlayan Beynəlxalq mülki aviasiyaya xidmət göstərən aeroportlarda qanunsuz zorakılıq hərəkətləri əleyhinə mübarizə haqqında Protokol (24 fevral 1988-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 741-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün Konvensiyanın dəyişdirilməsi haqqında 3 saylı Əlavə Protokol (25 sentyabr 1975-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 752-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Plastik partlayıcı maddələri aşkar etmək məqsədi ilə onlara nişan vurulması haqqında Konvensiya (1 mart 1991-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 746-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün Konvensiyanın dəyişdirilməsi haqqında 2 saylı Əlavə Protokol (25 sentyabr 1975-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 751-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Hava gəmilərinin qanunsuz zəbt edilməsinə qarşı mübarizə haqqında Konvensiya (16 dekabr 1970-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 744-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün Konvensiyaya düzəlişlər haqqında Protokol (28 sentyabr 1955-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 748-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında Konvensiyanın dəyişdirilməsinə aid Protokol (6 oktyabr 1980-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 755-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında Konvensiyanın dəyişdirilməsinə aid Protokol (10 may 1984-cü il)
(qoşulma haqqında AR-ın 756-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Xarici hava gəmilərinin yer səthindəki üçüncü şəxslərə vurduğu zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında Konvensiyanın dəyişdirilməsi barədə Protokol (23 sentyabr 1978-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 739-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəldilən qanunsuz hərəkətlər əleyhinə mübarizə haqqında Konvensiya (23 sentyabr 1971-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 740-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Adamların girov götürülməsinə qarşı mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya (18 dekabr 1979-cu il)
(qoşulma haqqında AR-ın 743-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Ətraf mühit ilə bağlı məsələlərdə məlumatın əldə edilməsi, ictimayyətin qərar qəbul edilməsində iştirakı və ədalət məhkəməsinin açıq keçirilməsi haqqında BMT-nin Konvensiyası (25 iyun 1998-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 736-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün Konvensiya (12 oktyabr 1929-cu il)
(qoşulma haqqında AR-ın 747-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün Varşava Konvensiyasının dəyişdirilməsi haqqında 1 saylı Əlavə Protokol (25 sentyabr 1975-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 750-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Müqavilə üzrə daşıyıcı olmayan şəxslərin həyata keçirdikləri beynəlxalq hava daşımalarına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün Varşava Konvensiyasına Əlavə Konvensiya (18 sentyabr 1961-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 749-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Beynəlxalq hava əlaqələri zamanı tranzit haqqında Saziş (7 dekabr 1944-cü il)
(qoşulma haqqında AR-ın 745-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Xarici arbitraj qərarlarının tanınması və icrası haqqında Konvensiya (10 iyun 1958-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 734-IQ saylı 9 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Avropanın canlı təbiətinin və təbii mühitinin qorunması haqqında Avropa Konvensiyası (19 sentyabr 1979-cu il)
(qoşulma haqqında AR-ın 730-IQ saylı 28 oktyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

İdman tədbirləri, o cümlədən futbol oyunları zamanı zorakılığın və xuliqanlığın qarşısının alınması haqqında Konvensiya (19 avqust 1985-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 732-IQ saylı 28 oktyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Birgə kino istehsalatı haqqında Avropa Konvensiyası (2 oktyabr 1992-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 731-IQ saylı 28 oktyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Şimali Atlantika Müqaviləsinin iştirakçısı olan dövlətlər və "Sülh Naminə Tərəfdaşlıq" proqramında iştirak edən dövlətlər arasında onların silahlı qüvvələrinin statusu barədə Saziş və ona dair Əlavə Protokol (19 iyun 1995-ci il)
(təsdiq etmə haqqında AR-ın 711-IQ saylı 20 oktyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

Asiya İnkişaf Bankının təsisi haqqında Saziş (4 dekabr 1965-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 729-IQ saylı 29 oktyabr 1999-cu il tarixli Qanunu)

 

2000

Nikahdan kənar doğulmuş uşaqların hüquqi statusu haqqında Avropa Konvensiyası (15 oktyabr 1975-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 832-IQ saylı 17 mart 2000-ci il tarixli Qanunu)

Hüquqi yardım haqqında ərizələrin təqdim olunması barədə Avropa Sazişi (27 yanvar 1977-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 833-IQ saylı 17 mart 2000-ci il tarixli Qanunu)

Xaricdə inzibati məsələlərə dair informasiya və ifadələrin əldə olunması haqqında Avropa Konvensiyası (15 mart 1978-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 834-IQ saylı 17 mart 2000-ci il tarixli Qanunu)

Fərdi şəxslərin odlu silah əldə etməsi və saxlaması üzərində nəzarət haqqında Avropa Konvensiyası (28 iyun 1978-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 835-IQ saylı 17 mart 2000-ci il tarixli Qanunu)

Zorakı cinayətlərin qurbanlarına vurulmuş ziyanın ödənilməsi haqqında Avropa Konvensiyası (24 noyabr 1983-cü il)
(qoşulma haqqında AR-ın 836-IQ saylı 17 mart 2000-ci il tarixli Qanunu)

Tez korlanan qida məhsullarının beynəlxalq daşınması və bu daşımalar üçün istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitələri haqqında (TDS) Saziş (1 sentyabr 1970-ci il)
(təsdiq etmə haqqında AR-ın 811-IQ saylı 11 fevral 2000-ci il tarixli Qanunu)

Sərhədlərdə yüklərin nəzarətdən keçirilməsi şərtlərinin razılaşdırılması haqqında Beynəlxalq Konvensiya (21 oktyabr 1982-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 810-IQ saylı 11 fevral 2000-ci il tarixli Qanunu)

Yol nəqliyyat vasitələrinin ticarət və kommersiya məqsədi ilə müvəqqəti idxalının Gömrük Konvensiyası (18 may 1956-cı il)
(qoşulma haqqında AR-ın 813-IQ saylı 11 fevral 2000-ci il tarixli Qanunu)

Xarici qanunvericilik barədə məlumatlandırma haqqında Avropa Konvensiyası (7 iyun 1968-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 895-IQ saylı 16 iyun 2000-ci il tarixli Qanunu)

Milli azlıqların müdafiəsi haqqında Çərçivə Konvensiyası (1 fevral 1995-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 897-IQ saylı 16 iyun 2000-ci il tarixli Qanunu)

Avtonəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum olunmanın beynəlxalq nəticələri haqqında Avropa Konvensiyası (3 iyun 1976-cı il)
(qoşulma haqqında AR-ın 896-IQ saylı 16 iyun 2000-ci il tarixli Qanunu)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işçi heyətinin və onunla bağlı heyətin təhlükəsizliyi haqqında Konvensiya (9 dekabr 1994-cü il)
(qoşulma haqqında AR-ın 825-IQ saylı 14 mart 2000-ci il tarixli Qanunu)

Köçürmə və adi Veksel haqqında Vahid Qanun barədə Konvensiya (7 iyun 1930-cu il)
(qoşulma haqqında AR-ın 871-IQ saylı 2 may 2000-ci il tarixli Qanunu)

Çeklər haqqında Vahid Qanun barədə Konvensiya (19 mart 1931-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 874-IQ saylı 2 may 2000-ci il tarixli Qanunu)

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Nizamnaməsinə düzəliş haqqında Akt (19 iyun 1997-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 822-IQ saylı 14 mart 2000-ci il tarixli Qanunu)

Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Nizamnaməsi və Konvensiyası (22 dekabr 1992-ci il), habelə düzəliş sənədləri (14 oktyabr 1994-cü il)
(qoşulma haqqında AR-ın 826-IQ saylı 14 mart 2000-ci il tarixli Qanunu)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Bioloji müxtəliflik haqqında Konvensiyası (12 iyun 1992-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 829-IQ saylı 14 mart 2000-ci il tarixli Qanunu)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Bioloji müxtəliflik haqqında Konvensiyası (12 iyun 1992-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 829-IQ saylı 14 mart 2000-ci il tarixli Qanunu)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə Konvensiyası (17 mart 1992-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 830-IQ saylı 14 mart 2000-ci il tarixli Qanunu)

Malların Təsviri və Kodlaşdırılması üzrə Harmonikləşdirilmiş Sistem haqqında Beynəlxalq Konvensiya (14 iyun 1983-cü il) və göstərilən Konvensiyaya Düzəliş Protokolu (24 iyun 1986-cı il)
(qoşulma haqqında AR-ın 872-IQ saylı 2 may 2000-ci il tarixli Qanunu)

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının İcbari əməyin ləğv edilməsi haqqında Konvensiyası (25 iyun 1957-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 847-IQ saylı 24 mart 2000-ci il tarixli Qanunu)

Bitki mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiya (6 dekabr 1951-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 831-IQ saylı 14 mart 2000-ci il tarixli Qanunu)

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Kənd təsərrüfatında əməyin təftişi haqqında Konvensiyası (4 iyun 1969-cu il), Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi haqqında Konvensiyası (18 iyul 1947-ci il) və bu Konvensiyaya dair Protokol (6 iyun 1995-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 801-IQ saylı 8 fevral 2000-ci il tarixli Qanunu)


Ozon qatını dağıdan maddələr üzrə Monreal Protokolunun Tərəflərinin qəbul etdiyi Monreal Protokoluna Düzəliş (17 sentyabr 1997-ci il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 914-IQ saylı 18 iyul 2000-ci il tarixli Qanunu)

Təhlükəli yüklərin quru yollar ilə beynəlxalq daşımaları Avropa Sazişi (30 sentyabr 1957-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 913-IQ saylı 18 iyul 2000-ci il tarixli Qanunu)

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının imtiyazlara və immunitetlərə dair Əlavə Protokol (30 aprel 1999-cu il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 923-IQ saylı 18 iyul 2000-ci il tarixli Qanunu)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim dəyişmələri haqqında Çərçivə Konvensiyası (11 dekabr 1997-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 912-IQ saylı 18 iyul 2000-ci il tarixli Qanunu)

Ümumavropa Poçt və Telekommunikasiya Administrasiyalarının Konfransını təsis etmək üçün Əsasnamə (7 sentyabr 1992-ci il) və göstərilən Konfransın Prosedur Qaydaları (6 sentyabr 1995-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 873-IQ saylı 2 may 2000-ci il tarixli Qanunu)

UNESCO-nun Əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan sulu-batarlıq yerlər haqqında Konvensiyası (2 fevral 1971-ci il), Əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan sulu-batarlıq yerlər haqqında Konvensiyaya dəyişikliklər haqqında Protokol (3 dekabr 1982-ci il) və Əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan sulu-batarlıq yerlər haqqında Konvensiyaya qəbul edilmiş düzəlişlər (28 may 1987-ci il)
(qoşulma haqqında AR-ın 911-IQ saylı 18 iyul 2000-ci il tarixli Qanunu)

Dövlətlərarası neft və qaz nəqli sistemlərinin yaradılması üçün təşkilati prinsiplərə dair Çərçivə Sazişi (22 iyul 1999-cu il)
(təsdiq etmə haqqında AR-ın 938-IQ saylı 24 oktyabr 2000-ci il tarixli Qanunu)

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Konstitusiyası (1953-cü il)
(təsdiq etmə haqqında AR-ın 33-IIQ saylı 8 dekabr 2000-ci il tarixli Qanunu)

Məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi haqqında Avropa Konvensiyası
(qoşulma haqqında AR-ın 43-IIQ saylı 12 dekabr 2000-ci il tarixli Qanunu)

Konteynerlər haqqında Gömrük Konvensiyası 2 dekabr 1972, Cenevrə
(qoşulma haqqında AR-ın № 37-IIQ saylı 12 dekabr 2000-ci il tarixli Qanunu)

Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqında Haaqa Konvensiyasına dair İkinci Protokol (26 mart 1999-cu il)
(qoşulma haqqında AR-ın 41-IIQ saylı 12 dekabr 2000-ci il tarixli Qanunu)

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Tranzit ticarəti haqqında Saziş (15 mart 1995-ci il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 42-IIQ saylı 12 dekabr 2000-ci il tarixli Qanunu)

İzmir Müqaviləsi (14 sentyabr 1996-cı il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 922-IQ saylı 18 iyul 2000-ci il tarixli Qanunu)

Beynəlxalq Xüsusi Hüquqi Unifikasiya İnstitutunun (UNİDRUA) Oğurlanmış, yaxud qanunsuz çıxarılmış mədəniyyət sərvətləri haqqında Konvensiyası (24 iyun 1995-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 846-IQ saylı 24 mart 2000-ci il tarixli Qanunu)

 

2001

Beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslərə, o cümlədən diplomatik agentlərə yönəlmiş cinayətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiya (14 dekabr 1973-cü il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 61-IIQ saylı 2 fevral 2001-ci il tarixli Qanunu)

Bomba terrorizmi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya (15 dekabr 1997-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 60-IIQ saylı 2 fevral 2001-ci il tarixli Qanunu)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəli tullantıların sərhədlərarası daşınmasına və kənarlaşdırılmasına nəzarət haqqında Bazel Konvensiyası (22 mart 1989-cu il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 80-IIQ saylı 16 fevral 2001-ci il tarixli Qanunu)

Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin Nizamnaməsi (23 oktyabr 1956-cı il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 75-IIQ saylı 13 fevral 2001-ci il tarixli Qanunu)

Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Fonoqram istehsalçılarının mənafelərinin onların fonoqramlarının qanunsuz təkrar istehsalından qorunması haqqında Konvensiyası" (29 oktyabr 1971-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 79-IIQ saylı 16 fevral 2001-ci il tarixli Qanunu)

Narkotik maddələrin qəbul edilməsi və narkotik maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə mübarizədə əməkdaşlıq haqqında Partial Saziş (27 mart 1980-ci il tarixli (80)2 saylı və 17 sentyabr 1980-ci il tarixli (80)15 saylı qətnamələr)
     (qoşulma haqqında AR-ın 78-IIQ saylı 16 fevral 2001-ci il tarixli Qanunu)


     Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya (9 dekabr 1999-cu il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 174-IIQ saylı 1 oktyabr 2001-ci il tarixli Qanunu)


     Avropa Şurasının immunitet və imtiyazları haqqında Baş Saziş (2 sentyabr 1949-cu il) və ona dair Protokol (6 noyabr 1952-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 226-IIQ saylı 4 dekabr 2001-ci il tarixli Qanunu)


     İşgəncələrin və qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftarın və ya cəzanın qarşısının alınması haqqında Avropa Konvensiyası və onun 1 və 2 saylı Protokolları (26 noyabr 1987-ci il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 237-IIQ saylı 25 dekabr 2001-ci il tarixli Qanunu)


     İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiya və 1, 4, 6 və 7 saylı Protokolları (4 noyabr 1950-ci il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 236-IIQ saylı 25 dekabr 2001-ci il tarixli Qanunu)


     Yerli özünüidarə haqqında Avropa Xartiyası (15 oktyabr 1985-ci il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 238-IIQ saylı 25 dekabr 2001-ci il tarixli Qanunu)


     Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyasının (ÖSİİK) yaradılması haqqında Saziş (3 noyabr 1999-cu il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 227-IIQ saylı 4 dekabr 2001-ci il tarixli Qanunu)

 

2002


     Ümumdünya Poçt İttifaqının Nizamnaməsi (10 iyun 1964-cü il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 264-IIQ saylı 19 fevral 2002-ci il tarixli Qanunu)


     Ümumdünya Poçt Konvensiyası (14 sentyabr 1994-cü il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 265-IIQ saylı 19 fevral 2002-ci il tarixli Qanunu)


     Poçt bağlamaları haqqında Saziş (14 sentyabr 1994-cü il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 266-IIQ saylı 19 fevral 2002-ci il tarixli Qanunu)


     Gömrük hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhqiq edilməsi və aradan qaldırılmasına dair qarşılıqlı inzibati yardım haqqında Beynəlxalq Konvensiya və onun I-X saylı Əlavələri (9 iyun 1977-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 267-IIQ saylı 19 fevral 2002-ci il tarixli Qanunu)


     Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanın Uşaqların silahlı münaqişələrə cəlb edilməsinə dair Fakultativ Protokolu (25 may 2000-ci il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 286-IIQ saylı 2 aprel 2002-ci il tarixli Qanunu)


     Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanın Uşaq alverinə, uşaq fahişəliyinə və uşaq pornoqrafiyasına dair Fakültativ Protokolu (25 may 2000-ci il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 285-IIQ saylı 2 aprel 2002-ci il tarixli Qanunu)


     Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin hökumətləri arasında cinayətkarlığa, xüsusən onun mütəşəkkil formalarına qarşı mübarizədə əməkdaşlıq haqqında Saziş (2 oktyabr 1998-ci il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 296-IIQ saylı 9 aprel 2002-ci il tarixli Qanunu)


     Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı haqqında Konvensiyaya Düzəlişlər (4 noyabr 1993-cü il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 287-IIQ saylı 2 aprel 2002-ci il tarixli Qanunu)


     Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Konstitusiyasına Düzəlişlər (24 noyabr 1998-ci il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 284-IIQ saylı 2 aprel 2002-ci il tarixli Qanunu)


     Böyük məsafələrdə havanın transsərhəd çirkləndirilməsi haqqında Konvensiya (13 noyabr 1979-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 291-IIQ saylı 9 aprel 2002-ci il tarixli Qanunu)


     Ekstradisiya haqqında Avropa Konvensiyası (13 dekabr 1957-ci il), onun Əlavə Protokolu (15 oktyabr 1975-ci il) və İkinci Əlavə Protokolu (17 mart 1978-ci il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 323-IIQ saylı 17 may 2002-ci il tarixli Qanunu)


     20 may 1999-cu il tarixində Düzəlişlər edilmiş Avropa Peyk Rabitəsi Təşkilatının yaradılması haqqında Konvensiya (15 iyul 1982-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 289-IIQ saylı 2 aprel 2002-ci il tarixli Qanunu)


     Sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi haqqında 1992-ci il tarixli BMT Konvensiyasının Su və sağlamlıq haqqında Protokolu (17 iyun 1999-cu il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 372-IIQ saylı 22 oktyabr 2002-ci il tarixli Qanunu)


     Təkərli nəqliyyat vasitələri, təkərli nəqliyyat vasitələrində quraşdırılan və ya istifadə olunan avadanlıq və hissələr üçün vahid texniki qaydaların və bu qaydalar əsasında verilən razılıqların qarşılıqlı şəkildə tanınma şərtlərinin qəbul edilməsi haqqında Müqavilə (20 mart 1958-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 261-IIQ saylı 12 fevral 2002-ci il tarixli Qanunu)


     Təkərli nəqliyyat vasitələri, təkərli nəqliyyat vasitələrində quraşdırılan və ya istifadə olunan avadanlıq və hissələrə dair qlobal texniki qaydaların müəyyənləşdirilməsi haqqında Müqavilə (25 iyun 1998-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 260-IIQ saylı 12 fevral 2002-ci il tarixli Qanunu)

 

2003


     Patent proseduru məqsədləri üçün mikroorqanizmlərin depozitləşdirilməsinin beynəlxalq tanınması haqqında Budapeşt Müqaviləsi (28 aprel 1977-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 446-IIQ saylı 13 may 2003-cü il tarixli Qanunu)


     Beynəlxalq patent təsnifatı haqqında Strasburq Sazişi (29 mart 1971-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 447-IIQ saylı 13 may 2003-cü il tarixli Qanunu)


     Nişanların qeydiyyatı üçün əmtəə və xidmətlərin beynəlxalq təsnifatı barədə Nitsa Sazişi (15 iyun 1957-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 448-IIQ saylı 13 may 2003-cü il tarixli Qanunu)


     Sənaye nümunələrinin beynəlxalq təsnifatının təsisi haqqında Lokarno Sazişi (8 oktyabr 1968-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 449-IIQ saylı 13 may 2003-cü il tarixli Qanunu)


     Ukrayna Elmi-texnoloji Mərkəzinin yaradılması haqqında Saziş (25 oktyabr 1993-cü il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 437-IIQ saylı 13 may 2003-cü il tarixli Qanunu)


     Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında Avropa Konvensiyası (20 aprel 1959-cu il) və onun Əlavə Protokolu (17 mart 1978-ci il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 421-IIQ saylı 1 mart 2003-cü il tarixli Qanunu)


     Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması, aşkar olunması, götürülməsi və müsadirə edilməsi haqqında Konvensiya (8 noyabr 1990-ci il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 420-IIQ saylı 1 mart 2003-cü il tarixli Qanunu)


     Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiya və onun İnsan alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan qaldırılması və cəzalandırılması haqqında və Miqrantların quru, dəniz və hava ilə sərhəddən qanunsuz keçirilməsinə qarşı Protokolları (12 dekabr 2000-ci il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 435-IIQ saylı 13 may 2003-cü il tarixli Qanunu)


     Antidopinq Konvensiyası (16 noyabr 1989-cu il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 482-IIQ saylı 20 iyun 2003-cü il tarixli Qanunu)


     QDİƏT regionunda malların yol daşımalarının asanlaşdırılması haqqında Anlaşma Memorandumu (6 mart 2002-ci il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 441-IIQ saylı 13 may 2003-cü il tarixli Qanunu)


     "Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında Əsas Çoxtərəfli Sazişə əlavələr edilməsi barədə Protokol"
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 443-IIQ saylı 13 may 2003-cü il tarixli Qanunu)


     "Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının iştirakçısı olan dövlətlərin Hökumətləri arasında cinayətkarlıqla, xüsusilə onun mütəşəkkil formaları ilə mübarizədə əməkdaşlıq haqqında" 1998-ci il 2 oktyabr tarixli Sazişə dair 2002-ci il martın 15-də Kiyev şəhərində imzalanmış Əlavə Protokol
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 523-IIQ saylı 5 dekabr 2003-cü il tarixli Qanunu)


     Şimali Atlantika Müqaviləsinin iştirakçısı olan dövlətlər və Sülh Naminə Tərəfdaşlıqda iştirak edən dövlətlər arasında silahlı qüvvələrin statusu haqqında 1997-ci 19 dekabr tarixli Sazişə dair 2002-ci il avqustun 8-də Brüssel şəhərində qəbul edilmiş Növbəti Əlavə Protokol
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 529-IIQ saylı 5 dekabr 2003-cü il tarixli Qanunu)


     "Kontinental şelfdə yerləşən stasionar platformaların təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni aktlarla mübarizə haqqında Protokol" (10 mart 1988)
     (qoşulma haqqında AR-ın 549-IIQ saylı 9 dekabr 2003-cü il tarixli Qanunu)


     "Dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni aktlarla mübarizə haqqında Konvensiya" (10 mart 1988)
     (qoşulma haqqında AR-ın 548-IIQ saylı 9 dekabr 2003-cü il tarixli Qanunu)

     "Terrorizmin qarşısının alınması haqqında Avropa Konvensiyası" (27 yanvar 1977)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 530-IIQ saylı 9 dekabr 2003-cü il tarixli Qanunu)
     "Antidopinq Konvensiyasına Əlavə Protokol" (12 sentyabr 2002)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 550-IIQ saylı 9 dekabr 2003-cü il tarixli Qanunu)

     "Yeni bitki sortlarının mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiya" (2 dekabr 1961, yenidən baxılmış - 10 noyabr 1972, 23 oktyabr 1978 və 19 mart 1991)
     (qoşulma haqqında AR-ın 534-IIQ saylı 5 dekabr 2003-cü il tarixli Qanunu)

     "Nüvə materialının fiziki mühafizəsi haqqında Konvensiya" (3 mart 1980)
     (qoşulma haqqında AR-ın 547-IIQ saylı 9 dekabr 2003-cü il tarixli Qanunu)
     "Davamlı üzvi çirkləndiricilər haqqında Stokholm Konvensiyası" (22 may 2001)
     (qoşulma haqqında AR-ın 554-IIQ saylı 9 dekabr 2003-cü il tarixli Qanunu)
     "Beynəlxalq yük daşımaları haqqında" 1975-ci il noyabrın 14-də Cenevrə şəhərində imzalanmış Gömrük Konvensiyasına (TİR Konvensiyası) 1999-cu il fevral 17-də qüvvəyə minmiş 19-cu düzəliş, 2001-ci il iyunun 12-də qüvvəyə minmiş 20 düzəliş, 2002-ci il mayın 12-də qüvvəyə minmiş 21-ci və 22-ci düzəlişlər
     (təsdiq haqqında AR-ın 552-IIQ saylı 9 dekabr 2003-cü il tarixli Qanunu)

     "Hava gəmilərində törədilmiş cinayətlər və bəzi digər aktlar haqqında Konvensiya" (14 sentyabr 1963)
     (qoşulma haqqında AR-ın 546-IIQ saylı 9 dekabr 2003-cü il tarixli Qanunu)
     "Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və uzlaşdırılması haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın dəyişdirilməsi haqqında Protokol" (26 iyun 1999) və "Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və uzlaşdırılması haqqında Beynəlxalq Konvensiya" (1973)
     (qoşulma haqqında AR-ın 555-IIQ saylı 9 dekabr 2003-cü il tarixli Qanunu)


     "Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında Konvensiya" (4 noyabr 1999)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 571-IIQ saylı 30 dekabr 2003-cü il tarixli Qanunu)
     "Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında Konvensiya" (27 yanvar 1999)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 570-IIQ saylı 30 dekabr 2003-cü il tarixli Qanunu)
     Bakterioloji (bioloji) və toksin silahlarının hazırlanmasının, istehsalının və ehtiyata yığılmasının qadağan olunması və onların məhv edilməsi haqqında Konvensiya (10 aprel 1972-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 532-IIQ saylı 5 dekabr 2003-cü il tarixli Qanunu)
     Vergi məsələləri üzrə qarşılıqlı inzibati yardım haqqında Konvensiya (25 yanvar 1988-ci il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 551-IIQ saylı 9 dekabr 2003-cü il tarixli Qanunu)

 

2004

     Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və onların aradan qaldırılması üçün təcili tədbirlərə dair Konvensiya (17 iyun 1999-cu il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 585-IIQ saylı 13 yanvar 2004-cü il tarixli Qanunu)
     Ərazi icmaları və hakimiyyət orqanları arasında transsərhəd əməkdaşlıq haqqında Avropa Çərçivə Konvensiyası və onun Əlavə Protokolları (21 may 1980-ci il, 9 noyabr 1995-ci il, 5 may 1998-ci il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 576-IIQ saylı 9 yanvar 2004-cü il tarixli Qanunu)
     İnzibati Ərazi Vahidləri və ya Yerli Hakimiyyət Orqanları Arasında Transsərhəd Əməkdaşlıq haqqında Avropa Çərçivə Konvensiyasına Əlavə Protokol (9 noyabr 1995-ci il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 576-IIQ saylı 9 yanvar 2004-cü il tarixli Qanunu)

     Sərhəd Rayonlarda Yerli Özünü İdarəetmə Orqanları və ya Ərazilərarası Əməkdaşlıq Çərçivəsində Yerli Hakimiyyətlər arasında Əməkdaşlıq haqqında Avropa Çərçivə Konvensiyasına 2 saylı Protokol ( 5 may 1998-ci il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 576- IIQ saylı 9 yanvar 2004-cü il tarixli Qanunu)

     Avropa Sosial Xartiyasının təsdq edilməsi barədə (3 may 1996-ci il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 575-IIQ saylı 6 yanvar 2004-cü il tarixli Qanunu)

     Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Konvensiya (5 oktyabr 1961-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 595-IIQ saylı 5 mart 2004-cü il tarixli Qanunu)

     İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının ticarət əməkdaşlığı haqqında Çərçivə Sazişi (6 mart 2000-ci il)
     (təsdiq etmə haqqında AR-ın 619-IIQ saylı 6 aprel 2004-cü il tarixli Qanunu)

     Ölkələrarası övladlığa götürmə ilə bağlı uşaqların müdafiəsi və əməkdaşlıq haqqında Konvensiya (29 may 1993)
     (qoşulma haqqında AR-ın 611-IIQ saylı 30 mart 2004-cü il tarixli Qanunu)

     Sənaye qəzalarının transsərhəd təsiri haqqında Konvensiya (17 mart 1992)
     (qoşulma haqqında AR-ın 645-IIQ saylı 4 may 2004-cü il tarixli Qanunu)

     Yük nişanı haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya 1988-ci il tarixli Protokol (11 noyabr 1988-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 698-IIQ saylı 18 iyun 2004-cü il tarixli Qanunu)

     1978-ci il tarixli Protokol ilə dəyişikliklər edilmiş Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında 1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə 1997-ci il tarixli Protokol (26 sentyabr 1997-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 697-IIQ saylı 18 iyun 2004-cü il tarixli Qanunu)

     Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında 1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1978-ci il tarixli Protokol (17 fevral 1978-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 696-IIQ saylı 18 iyun 2004-cü il tarixli Qanunu)

Dəniz tələbləri üzrə məsuliyyətin məhdudlaşdırılması haqqında Konvensiya (19 noyabr 1976-cı il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 694-IIQ saylı 18 iyun 2004-cü il tarixli Qanunu)

Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında 1969-cu il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə 1992-ci il tarixli Protokol (27 noyabr 1992-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 693-IIQ saylı 18 iyun 2004-cü il tarixli Qanunu)

Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında 1969-cu il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1976-cı il tarixli Protokol (19 noyabr 1976-cı il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 692-IIQ saylı 18 iyun 2004-cü il tarixli Qanunu)

Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında 1969-cu il tarixli Beynəlxalq Konvensiya (29 noyabr 1969-cu il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 691-IIQ saylı 18 iyun 2004-cü il tarixli Qanunu)

Neftlə çirkləndirmə hallarına hazırlığın təmin edilməsi, bunlara qarşı mübarizə və əməkdaşlıq haqqında 1990-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiya (30 noyabr 1990-cı il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 690-IIQ saylı 18 iyun 2004-cü il tarixli Qanunu)

Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair Beynəlxalq Konvensiya (7 iyul 1978-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 687-IIQ saylı 8 iyun 2004-cü il tarixli Qanunu)

Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiya (11 noyabr 1988-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 686-IIQ saylı 8 iyun 2004-cü il tarixli Qanunu)

"İntersputnik" Beynəlxalq Kosmik Rabitə Sisteminin və Təşkilatının yaradılması haqqında" Saziş (Moskva, 15 noyabr 1971-ci il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 660-IIQ saylı 21 may 2004-cü il tarixli Qanunu)

"İntersputnik" Beynəlxalq Kosmik Rabitə Təşkilatının hüquq qabiliyyəti, imtiyazları və immunitetləri haqqında" Saziş (Berlin, 20 sentyabr 1976-cı il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 661-IIQ saylı 21 may 2004-cü il tarixli Qanunu)

"İntersputnik" Beynəlxalq Kosmik Rabitə Təşkilatı haqqında" İstismar Saziş (Moskva, 1996-cı il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 662-IIQ saylı 21 may 2004-cü il tarixli Qanunu)

"İtersputnik" Beynəlxalq Kosmik Rabitə Sisteminin və Təşkilatının yaradılması haqqında" Sazişə düzəlişlər edilməsi barədə Protokol (Moskva, 1996-cı il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 663-IIQ saylı 21 may 2004-cü il tarixli qanunu)

Ümumdünya Poçt İttifaqının Nizamnaməsinə Altıncı Əlavə Protokol (Pekin, 15 sentyabr 1999-cu il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 703-IIQ saylı 22 iyun 2004-cü il tarixli Qanunu)

Ümumdünya Poçt İttifaqının Ümumi Reqlamenti (Pekin, 15 sentyabr 1999-cu il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 702-IIQ saylı 22 iyun 2004-cü il tarixli Qanunu)

Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun Yekun Protokolu (Pekin, 15 sentyabr 1999-cu il)
     (qoşulma haqqında AR-ın 701-IIQ saylı 22 iyun 2004-cü il tarixli Qanunu)

Xəbərlər
Redaktorun seçimi