“Fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”

Heydər Əliyev
16.06.2014, 19:45
3354

Azərbaycan Parlamentinin tərkibi (1919-1920)

Parlamentin sədri - Əli Mərdan bəy Topçubaşov

Sədrin I müavini - Məmməd Yüsif Cəfərov

Sədrin müavini - Sultan Məcid Qənizadə

Parlamentin baş katibi - Bağır bəy Rzayev

Katiblər - Mehdi bəy Hacınski, Bayram Niyazi Kiçikxanlı
 

Müsavat və birtərəflər fraksiyası

Məhəmməd Əmin  Rəsulzadə

Həsən bəy Ağayev

Nəsib bəy Yusifbəyli

Xəlil bəy  Xasməmmədov

Məhəmməd Həsən Hacınski

Abbasqulu Kazımzadə

Musa  bəy Rəfizadə

Cavad bəy Məlikyeqanlı

Mehdi  bəy Hacınski

Mehdi bəy Hacıbababəyov

Rəhim bəy Vəkilov

Şəfi bəy Rüstəmbəyli

Hacı Səlim Axundzadə

Mustafa Mahmudov

Asəf bəy Şıxəlibəyov

Abuzər bəy Rzayev

Əhməd Həmdi Qaraağazadə

Ağa Əminov

Nəriman bəy  Nərimanbəyli

Mirzə Sadıx Axundzadə

Müseyib bəy Axıcanov

Mustafa Vəkilov

Məmməd Bağır Şıxzamanov

Məmməd Əli Rəsulzadə

Murtuza  Axundov

Rza bəy Axundov

Məmməd Rza  Vəkilov

Cəlil bəy Sultanov

Əşrəf  Tağıyev

Məmməd Yusif Cəfərov

Mirzə Əsədullayev

Yusif  Əhmədzadə

Baxış bəy Rüstəmbəyov

Fətəli  Xan Xoyski

Ağa bəy Səfərəliyev

Əsədulla Əhmədov

Ağa Aşurov

Qulamhüseyin bəy Kazımbəyov

 

İttihad fraksiyası

Qara bəy Qarabəyli

Mir Yaqub Mehdiyev

Qazı Əhməd bəy Məmmədov

Cəmil bəy Ləmbəranski

Bəhram bəy  Vəzirov

Sultan Məcid Qənizadə

Həmdulla əfəndi  Əfəndizadə

Zeynal bəy Vəzirov

Heybətqulu bəy  Məmmədbəyli

Əli  bəy Zizinski

Qra bəy Əliverdilər

Əsəd bəy Əmirov

İsgəndər bəy Axundov

 

Əhrar  fraksiyası

Aslan bəy  Qardaşov

Hacı molla Əhməd Nuruzadə

Muxtar  əfəndi  Əfəndizadə

Qərib Kərimoğlu

Bayram Niyazi Kiçikxanlı

 

Sosialistlər  fraksiyası

Səməd ağa Ağamalıoğlıu

Əli Heydər  Qarayev

Qasım bəy Camalbəyov

Hacı Kərim Sanılı

Əhməd  bəy  Pepinov

Camo  bəy Hacınski

Rza bəy Qaraşarlı

Aslan bəy  Səfikürdlü

İbrahim Əbilzadə

Bağır Rzayev

Vladislav Bakradza

Əkbər Şeyxulislamzadə

İbrahim İsmayılzadə

 

Bitərəflər

Bəhram bəy Axundov

Behbud bəy Cavanşir

Əbdüləli bəy Əmircanov

 

Müstəqillər

Əli Mərdan bəy Topçubaşov

Səməd bəy Mehmandarov

Xudadat bəy Məlikaslanov

Bababəy Qəbulzadə

 

Sol müstəqil

Abdulla bəy Əfəndizadə

 

Slavyan - Rus İttifaqı fraksiyası

Viktor Klanevski

Basili Kravcenko

Cerqey Remizov

Fyodor Kotılevski

 

Milli azlıqlar  fraksiyası

Lorens Kun

Moisey Quxman

Stanislav Vonsovic

Vasil Kujim

 

Erməni fraksiyası

Arşak Paronyan

Yervan Taqionosov

İsaq Xocayev

Stepen Toqionosov

Georgi Şahnazarov

 

Daşnaksütyun fraksiyası

Arşak Malxazyan

Xoren Amaslür

Poqos Cubarlı

Abqar Papyan

Aleksandr Ter-Azeryan

Bogdan Balayans

 

Mənbə : Адрес-календарь Азербайджанской Республики за 1920 год, ч 3. Баку, 1920 с.21-23. 

Xəbərlər
Redaktorun seçimi