“Fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”

Heydər Əliyev
09.11.2014, 19:57
4334

Elektron mənbələr

Kitablar (PDF):

 

Azərbaycanda multikulturalizm: biblioqrafiya (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində). – Bakı, Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2016. 504 s.

 

Heydər Əliyev siyasəti: Tolerantlıq (çıxışlar, nitqlər, görüşlər, təbriklər). – Bakı, "Elm və Təhsil". 2015. 504 s.

 

Milli azlıqların hüquqları haqqında beynəlxalq aktlar toplusu (Sənədlərdən çıxarışlar). Bakı, “Nurlan”, 2005, 130 s.

 

Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları. I kitab. Ваkı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi. – Bakı, "Мütərcim”, 2016.

 

Multikulturalizmə giriş (Hacıyev A.N., Cəfərova E.H., Məmmədov İ.M). Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. – Bakı: Mütərcim, 2018. – 372 s.

 

İbrahim Ağayev. Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər. – Bakı, «MBM», 2006, 180 s.

 

Niyaz Niftiyev. Azərbaycanda birgəyaşayış və multikulturalizm. – Bakı, 2015. 408 s.

 

Bir xalçanın rəngləriyik (Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu). – Bakı, “Avropa” nəşriyyatı, 2007. 352 s.

 

Şirinbəy Hacıəli. Şimal-Qərbi Azərbaycan: İngiloylar. – Bakı, “Təhsil”, 2007, 280 s. 

 

Paşayeva Məhəbbət. Azərbaycanın qədim diyarı Xınalıq. – Bakı, Azərnəşr, 2006, 60 s. 

 

Əliyev Məhəmməd. Azərbaycan tatları. – Bakı, “MBM” nəşriyyatı, 2006, 260 s.

 

Anar Əlizadə. “Azərbaycanda xristianlıq: keçmişdən bu günə”.  Bakı. 2016 

 

⇒ Məqalələr, çıxışlar, bəyanatlar:

 

16 noyabr-Beynəlxalq Tolerantlıq Günü münasibətilə UNESKO Baş direktorunun bəyanatı (2019)

 

UNESCO-nun jurnalında “Bakı-multikultural şəhər” adlı müsahibə dərc olunub (28.09.2019)

 

“Azərbaycan multikulturalizm ənənələri sahəsində mütləq liderdir” (30.08.2019)

 

Susana Manqana: Azərbaycan xalqı öz tolerantlığı ilə fəxr edə bilər (29.07.2019) 

 

Azərbaycanda milli dəyərlər, tolerantlıq ölkə həyatının güzgüsüdür (21.05.2019)

 

Hindistan qəzeti “Atəşgah” məbədindən yazır: “Xoşbəxtlikdən, 500 illik məbəd öz multikultural keçmişini qoruyub saxlayır” (28.11.2018)

 

"Bakı mədəniyyətlərarası dialoqun mərkəzinə çevrilib": VI Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçıları danışır (02.11.2018)

 

“Azərbaycanın təcrübəsindən istifadə edirik” (30.10.2018)

 

Azərbaycandakı etnik-mədəni müxtəliflik milli dövlətçiliyimizin əvəzsiz nailiyyətidir. Prezident İlham Əliyevin yəhudi xalqının Yeni il bayramı – Roş-Ha-Şana münasibətilə təbrik müraciəti (12.09.2018)

 

İsrailin “Maariv” qəzeti: Azərbaycan Cənubi Qafqazın turizm incisi və həqiqi ulduzudur (27.07.2018)

 

Milli azlıqların mədəni irsinə dövlət qayğısı (26.01.2018)

 

Azərbaycandakı tolerantlıq digər ölkələr üçün örnəkdir (06.09.2017) 

 

“Vətənim Azərbaycanı sonsuz məhəbbətlə sevirəm” (10.02.2017) 

 

Mənim multikultiralizm fəlsəfəm (28.12.2016)

 

“Bakının multikulturalizm və tolerantlığı tarixə yazılacaq” (28.12.2016)

 

Xəbərlər
Redaktorun seçimi