“Fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”

Heydər Əliyev
24.04.2016, 16:25
1695

Səməd Vurğun (1906-1956). Seçilmiş əsərləri. Bes cilddə.

A- A+

♦ I cild. Bakı, "Sərq-Qərb", 2005, 264 s. PDF

Şairin "Seçilmis əsrləri"nin bu cildində 1924-1937-ci illərdə yazdıgı seirlər toplanmısdır. 

♦ II cild. Bakı, "Sərq-Qərb", 2005, 248 s. PDF 

Bu cilddə sairin 1924-1937-ci illərdə yazdıgı seirlər toplanmısdır. 

♦ III cild. Bakı, "Sərq-Qərb", 2005, 424 s. PDF 

III cildə şairin poemaları daxili edilmişdir.

♦ IV cild. Bakı, "Sərq-Qərb", 2005, 400 s. PDF 

Bu cildə sairin “Vaqif”, “Fərhad və Şirin”, “İnsan” pyesləri daxil edilmişdir.

♦ V cild. Bakı, "Sərq-Qərb", 2005, 384 s. PDF 

Bu cilddə sairin 1930-1955-ci illəri əhatə edən məqalə, məruzə, nitq və oçerkləri toplanmısdır.

 

Xəbərlər
Redaktorun seçimi