“Fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”

Heydər Əliyev
24.04.2016, 19:25
1611

Cəfər Cabbarlı (1899-1934). Əsərləri. Dörd cilddə.

A- A+

♦ I cild. Bakı, “Şərq-Qərb”. 2005. 328 s. PDF

Ədibin “Əsərləri”nin birinci cildində şeirləri, “Qız qalası” pоeması, eləcə də hekayələri tоplanmışdır.

♦ II cild. Bakı, “Şərq-Qərb”. 2005. 360 s. PDF

Bu cildə dramaturqun “Vəfalı Səriyyə”, “Solğun çiçəklər”, “Nəsrəddin şah”, “Ulduz”, “Ədirnə fəthi”, “Aydın”, “Oqtay Еloğlu”, “Od gəlini” pyesləri daxil edilmişdir.

♦ III cild. Bakı, “Şərq-Qərb”. 2005. 368 s. PDF

Bu cilddə dramaturqun yaradıcılığının son mərhələsini əhatə edən “Sevil”, “Almaz”, “1905-ci ildə”, “Yaşar” və “Dönüş” pyesləri yer almışdır. 

♦ IV cild. Bakı, “Şərq-Qərb”. 2005. 288 s. PDF

Dördüncü cildə müəllifin kiçik həcmli və natamam pyеsləri, librеttoları və ədəbi-tənqidi məqalələri daxil еdilmişdir.

 

 

Xəbərlər
Redaktorun seçimi